Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Jutrownik 2019 / 3. Jutrownika

3. Jutrownika

„Jězus na to wotmołwi a jim rjekny: Zawěrno, zawěrno praju wam: Syn sam ze sebje ničo činić njemóže, chiba zo widźi to Wótca činić, přetož štož tón čini, čini tohorunja Syn“ (Jan 5,19).

Z tutymi słowami wobkrući Jězus swoju jednosć z Wótcom: Syn sam ze sebje ničo činić njemóže, chiba zo widźi to Wótca činić. Naslědnistwo tuž njeje jenož, zo za Jězusom dźeš, ale zo so prócuješ tež to činić, štož Jězusa činić widźiš. Potajkim za Nim a na Njeho hladać, zo by z Nim był. Za Nim – t.r.: z Nim so znać; a na Njeho t.r.: před Nim w modlitwje (adoraciji) wutrać.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung