Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2019 / Jutrownik 2019 / 23. Jutrownika

23. Jutrownika

„Tu jimaj Jězus rjekny: Njebojtej so! Dźitej a wozjewjetej mojim bratram, njech do Galileje woteńdu, tam mje wohladaja“ (Mt 28,10).

Po zrowastanjenju je so Jězus stajnje zaso jako žiwy zjewił, tež žonam. Wón chce so w Galileji z wučomnikami zetkać. Hdyž njedźelu kemši přińdźemy, zetkamy so tež z dalšimi wěriwymi a wěmy, zo je na kóždej Božej mši zrowastanjeny Knjez přitomny, to rěka, zo so z Nim zetkamy w zhromadnosći.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung