Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Žnjenc 2018 / 27. Žnjenca

27. Žnjenca

„Přetož njepřińdźeće sami nutř a njedowolujeće tež tym zastupić, kiž bychu rady zastupili“ (Mt 23,14).  

Zaso Jězus farizejam porokuje, zo přez swoje zadźerženje druhich wot wěry wotstorkuja. Mnoho ludźi hlada na křesćanow, kak su žiwi. So prašeja, kak móžeja křesćenjo takle pohansce so zadźeržeć přez njepopřatosć, zwadu a wotpokazanja blišeho. Prěni křesćenjo přićahnychu ludźi k wěrje přez jich mjezsobnu lubosć. To ma tež za nas rozsudne być, zo blišeho lubujemy a jeho připóznawamy, zo bychmy z nim hromadźe do Božeho kralestwa dóšli.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung