Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Žnjenc 2018 / 16. Žnjenca

16. Žnjenca

„Jězus jemu rjekny: Njepraju ći: Najwjace sydom króć, ale sydomdźesat króć sydom króć“ (Mt 18,22).

Předležaca sada wobsahuje Jězusowu wotmołwu na Pětrowe prašenje za ličbu wodaćow. Wotmołwjejo na to namjetuje Jězus nic jenož sydomkróć, ale samo sydomdźesaćkróć sydom króć wodać. Přez to pokazuje Jězus, zo je wodawanje z jednym procesom, kotryž druhdy poměrnje dołho traje.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung