Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Žnjenc 2018 / 15. Žnjenca

15. Žnjenca

„Zastupi do domu Cacharijasa a postrowi Hilžbjetu“ (Lk 1,40).

Lukaš mjenuje Cacharijasa jako knjeza domu. Marija pak pozdaću jeho „přewidźi“ a postrowi jeho mandźelsku Hilžbjetu. Nic swójstwo, to měće, ale to byće je rozsudźace. To byće zwjazuje. Hilžbjeta – jónu „njepłódna“ jako wot Boha zacpěta, je tola podjała, wot Boha žohnowana – a Marija so zetkatej, a stej w swojeju byću to žohnowanje za Cacharijasa a wšón swět.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung