Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Wulki róžk 2018 / 6. Wulkeho róžka

6. Wulkeho róžka

„Woni so prašachu: Hdźe je nowonarodźeny kral Židow? Widźeli smy w ranju jeho hwězdu a smy přišli jemu so pokłonić“ (Mt 2,2).

Jězus Chrystus praji: Profet njeje nihdźe bjez česće, chiba w swojim wótcnym domje a w swojej swójbje (Mt 13,57). Wote wšeho spočatka wón to sam tak nazhoni. Swoji so jeho boja kaž Herodes, abo su bjez zajima kaž pismawučeni, kiž dokładnje wědźa, zo ma so Wumóžnik w Betlehemje narodźić. Před nim kłonja so, město swojich, cuzy, kiž wo Bohu jeno wědźa, štož jim něme hwězdy powědaja. A čestne mjeno kral Židow da rómski wazal Pilatus pozdźišo nad Jězusowej hłowu připinyć.

ŠD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung