Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Wulki róžk 2018 / 22. Wulkeho róžka

22. Wulkeho róžka

„Tuž přiwoła jich k sebi a rěčeše k nim w přirunanjach: Kak móže satan satana wuhanjeć?“ (Mk 3,23).  

W předležacej sadźe so praji wo Jězusu Chrystusu, kotryž so wobroći na připosłucharjow z prašenjom, kiž njeje poprawom jeno prašenje, ale tež twjerdźenje: Woprawdźe njemóža djabliska jedyn druheho wuhonjeć. Djaboł rěka přełožene z grjeksćiny: Tón, kiž dźěli. Tuž leži rozkora w naturje djaboła. Tola njehladajo na to wojujo přećiwo Bohu a jeho kralestwu dźerži so swět djabołow tež wěsteje přezjednosće.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung