Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Wulki róžk 2018 / 20. Wulkeho róžka

20. Wulkeho róžka

„Jeho ludźo to zhoniwši wuńdźechu, zo bychu jeho wzali a dźerželi, dokelž so powědaše, zo je rozum zhubił“ (Mk 3,21).

Předležaca sada ewangelija naspomni Jězusowych ludźi. Z tutym wuprajenjom su přiwuzni Jězusa Chrystusa měnjeni. Mjez nimi bě tež jeho mać. Woni su přišli, zo bychu Jězusa Chrystusa domoj wzali. Přičina tuteho jednanja tčěše w samym Jězusu Chrystusu, kotryž započa twjerdźić, zo je z Božim Messijasom. To wšitko pokaza na woprawdźitosć sčłowječenja Syna Božeho. Wón je so stał čłowjek a w běhu někak 30 lět zataji swoju bójskosć. My tež spytajmy trěbne potajnosće zachować.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2020 | Datenschutzerklärung | Archiwum | Statistika