Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Wulki róžk 2018 / 19. Wulkeho róžka

19. Wulkeho róžka

„A postaji dwanaćoch, zo bychu z nim byli a zo by jich słał prědować“ (Mk 3,14).

Jězus wuzwoli wosebitych muži, zo bychu jeho słowa a skutki ludźom wozjewjeli a jich wučili. Pozdźišo přewzachu biskopja a jim po boku měšnicy, jako naslědnicy japoštołow, nadawk, Jězusowu wučbu posrědkować. Kóždy měšnik je powołany Jězusa Chrystusa ludźom wozjewić. Ale tež kóždy křćeny je tutón nadawk dóstał: Přez słowa a skutki wo swojej wěrje před druhimi swědčić.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung