Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Wulki róžk 2018 / 12. Wulkeho róžka

12. Wulkeho róžka

„Na to zhromadźi so wjele ludźi, zo njebě městna ani před durjemi, a wón wozjewješe słowo Bože“ (Mk 2,2).

Za čas Jězusa Chrystusa njeběchu ani nowiny, ani telefon, ani internet. Tola so rozšěri informacija wo nim poměrnje skoku a to z pomocu jeno powědanja. Tež dźeńsa ma so wo Jězusu rěčeć a wosebje swědčić wo wosobinskim nazhonjenju jeho skutkowanja w swójskim žiwjenju.        

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung