Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Wulki róžk 2018 / 1. Wulkeho róžka

1. Wulkeho róžka

„A chwatachu a nańdźechu Mariju a Józefa a dźěćatko, do žłobika połožene“ (Lk 2,16).  

Pastyrjo přińdźechu do Betlehema a nańdźechu tam Swjatu Swójbu. Zajimawy je porjadk naličenja jeje stawow: Marija, Józef a Jězus. Normalnje by to měło trošku hinak być. Najprjedy Jězus, potom Marija a na kóncu Józef. Tola ma tež tutón porjadk swój zmysł. Takle so pokaza, zo je puć někotrych ludźi k Jězusej Chrystusej druhdy cyle antropologiski. To rěka, zo so započina jich nazhonjenje Boha wot zetkanja z jednym wěriwym a nabožnym čłowjekom.   

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung