Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Winowc 2018 / 9. Winowca

9. Winowca

„Marta wšak chwataše jeho najlěpje pohosćić. Wona přistupi k Njemu a rjekny: Knježe, njekedźbuješ na to, zo mi moja sotra samej słužić da? Praj no jej, zo by mi pomhała“ (Lk 10,40).

Často přebywaše Jězus w Betaniji w domje, hdźež Marta, Marja a Lacarus bydlachu. Z wulkej přećelnosću a hospodliwosću Jeho tam witachu. Marta z wušiknosću dobru jědź přihotowaše. Marja pak Jemu připosłuchaše. Hdyž my druheho, snano cuzeho čłowjeka z přećelnosću a z dobrej hospodliwosću do našeho domu witamy, to w tutym cuzym čłowjeku Jězus sam do našeho domu zastupi a jón žohnuje.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung