Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Winowc 2018 / 27. Winowca

27. Winowca

„Nihdy, praju wam! Ale jeli so z pokutu njenakazaće, wšitcy podobnje zahinjeće“ (Lk 13,3).

Jězus chce z tym přitomnym prajić, zo njejsu ći, kiž su přez namóc swoje žiwjenje přisadźili, wjetše hrěšnicy byli hač kóždy z nas. Kóždy hrěch ma jako sćěwk chłostanje. Z tym chce wón prajić, zo ma so kóždy wot hrěcha a złeho wotwobroćić a so Bohu dowěrić, to rěka znowa započeć w słužbje Bohu a blišemu.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung