Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Smažnik 2018 / 25. Smažnika

25. Smažnika

„Přetož z kajkimž sudźenjom sudźiće, z tajkim budźeće sudźeni, z kajkejž měru měriće, z tajkej budźe wam měrjene“ (Mt 7,2).  

Sudźenje druhich je po słowach Jězusa Chrystusa strašne. Z tym sej samym Boži sud přićehnjemy. Lěpje je sej blišeho wyše česćić hač sebje sameho. Štóž chce sam wulki być poniža druhich. Bože měritko pak je: Ja njejsym srjedźišćo swěta. Kóždy čłowjek ma swoju hódnotu a prawo, zo jeho česćimy a jemu dobro přicpějemy

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung