Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Smažnik 2018 / 15. Smažnika

15. Smažnika

„Ja pak praju wam: Kóždy, kiž na žonu požadliwje pohlada, je hižo w swojej wutrobje mandźelstwo złamał“ (Mt 5,28).

Mandźelstwo je za Jězusa Chrystusa wulka hódnota. A wšitko, štož móhło tomu škodźeć, wón wotpokaza. Mandźelstwo je tež institucija, hdźež maja dźěći zbožownje wotrosć a dobry přikład swojeju staršeju nazhonić. Jich kubłanje žada sej wulku prócu a přezjednosć staršeju. Tuž ma so wulka lubosć do mandźelstwa inwestować.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung