Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Pražnik 2018 / 5. Pražnika

5. Pražnika

„Tam přinjesechu jemu wićiweho, kiž na lěhadle ležeše. Jězus widźo jich wěru rjekny wićiwemu: Budź dobreje mysle, mój syno, twoje hrěchi so ći wodaja!“ (Mt 9,2).

Předležaca sada rěči wo přinjesenju wićiweho k Jězusej, kaž tež wo wodawanju jeho hrěchow. Často dosć so wospjetuja podobne situacije w Nowym Zakonju: Jězus wodawa prjedy hač wuhoji. W tym tči starodawna wěrnosć: Chorosć je wuslědk hrěcha, tuž, štóž chce wuhojeny być, tón ma najprjedy wotwjazanje dóstać.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung