Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Pražnik 2018 / 31. Pražnika

31. Pražnika

„Wón wotmołwi jim: Tón, kiž wusywa dobre symjo, je Syn čłowjeka“ (Mt 13,37).

Bože słowo jako symjo čitamy w Swjatym Pismje a słyšimy je na Kemšach w čitanjach. Tute symjo podawa nam Jězus sam. Wón čaka na to, zo to, štož słyšimy, zachowamy we wutrobje, wo nim přemyslujemy a w našim žiwjenju wobkedźbujemy, po nim jednamy a tak sebi a druhim spomóženje wuskutkujemy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung