Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Pražnik 2018 / 27. Pražnika

27. Pražnika

„Jeli słyši něchtó słowo wo kralestwje a je njerozumi, přińdźe złynjedobry a rubi to, štož je do jeho wutroby wusyte. To je tón, kiž je na puć wusyty“ (Mt 13,19).

Kóždu njedźelu słyšimy powučace prědowanje. Stanje so tež, zo wšitko njezrozumimy a potom zabudźemy. To nam žane płody njepřinjese. Lěpje by było jeli bychmy so hnydom po kemšach na prědarja wobroćili a z nim wo prědowanju rěčeli. Ale wažne tež je, zo skedźbnje na wukładowanje ewangelija słuchamy a tež doma w swójbje so wo nim rozmołwjamy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung