Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Pražnik 2018 / 2. Pražnika

2. Pražnika

„Zastupi do domu Cacharijasa a postrowi Hilžbjetu“ (Lk 1,40).  

Předležaca hrjadka rěči wo zastrupjenju swjateje Marije do domu Cacharijasa a postrowjenju Hilžbjety. Z jedneje strony klinči to cyle tradicionalnje, z druheje cyle modernje. Tradicija wobsteji we wuprajenju, zo zastupi do domu Cacharijasa a nowostka we wuprajenju, zo postrowi Hilžbjetu. Tehdy słušeše dom jenož mužej, tuž dyrbješe Marija do njeho zastupiwši najprjedy hospodarja postrowić. To potajkim pokazuje, zo so čas Noweho Zakonja zepěra na tradiciji (do domu Cacharijasa), tola njese we sebi něšto cyle originalneho (postrowi Hilžbjetu).

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung