Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Pražnik 2018 / 19. Pražnika

19. Pražnika

„Wzmiće na so mój spřah a wukńće wote mnje, dokelž sym ćichomyslny a pokorneje wutroby, a namakaće wotpočink za swoju dušu“ (Mt 11,29).

Předležaca sada rěči wo Jězusowym přeprošenju, kotrež je na wšitkich wusměrjene, kiž su sprócni a wobćeženi. Woni maja přińć k Jězusej a jeho spřah na so přiwzać. Naspomnjeny spřah symbolizuje Jězusowe žadanja. Jich spjelnjenje njeje lochke a druhdy samo wobćežne, tola w dalšej perspektiwje je to wozbožace.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung