Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Nazymnik 2018 / 5. Nazymnika

5. Nazymnika

„Zbóžny budźeš, přetož tajcy nimaja, z čimž bychu ći zarunali, tebi pak so wotpłaći při zmortwychstaću sprawnych“ (Lk 14,14).  

Měnjeni su tu ći chudźi, kipri a chromi, to rěka tradacy, kiž měli so na hosćinu prosyć. Z druhimi słowami, mamy naše woči wotewrjene měć za nuzu ćerpjacych a jim našu pomoc poskićić. A wšitku našu dobroćiwosć widźi Bóh a zaruna wšitko bohaće na sudnym dnju.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung