Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 9. Małkeho róžka

9. Małkeho róžka

„Tu přiwjedźechu k njemu hłuchoněmeho, a prošachu jeho, zo by ruku na njeho połožił“ (Mk 7,32).

Z mnoho chorosćow je Jězus chorych wustrowił, a to ze wšelakimi gestami. Tu wón choremu ruku napołoži. Wón ma z tym direktny kontakt z hłuchoněmym, kiž je k njemu z wulkej dowěru přišoł. Tež dźensa chce wón naše ćělne a dušine chorosće wuhojić, jeli so k njemu dowěrimy, stajnje zaso kontakt z nim nawjazamy, so wot njeho wodźić damy a po Božej woli jednamy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung