Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 6. Małkeho róžka

6. Małkeho róžka

„Dohladachu so na to, kak někotři z jeho wučomnikow z nječistymaj, to rěka njemytymaj rukomaj chlěb jědźa“ (Mk 7,2).

Twoji wučomnicy sej do jědźe rucy njemyja! Wótry to porok pismawučenych a farizejow, ludźi, kiž maja za čas Jězusa w Židowstwje to prajenje, dokelž měnja wědźeć, što je prawe. Z Jězusom so často nasadźuja, přetož štož wón wuči, so jim njelubi. Dodźerženje zakonjow a předpismow njeje za Jězusa jenitke měritko wěry. Jemu dźe wo znutřkowne nastajenje. Jězus hlada čłowjekej do wutroby. We wutrobje čłowjeka so rozsudźi jeho nastajenje k wěrje a nabožinje.

BJ

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung