Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 5. Małkeho róžka

5. Małkeho róžka

„Hdyž z čołma wulězechu, jeho ludźo hnydom spóznachu“ (Mk 6,54).  

Čehodla znaja ludźo Jězusa? Husto su hižo při nim přebywali, jeho słowa słyšeli a widźeli, kak wón z chorymi, dźěćimy, hěšnikami atd. wobchadźa. Jězusa móžemy tež my póznać, hdyž jeho słowa w ewangeliju na Kemšach słyšimy a z nim hosćinu swjećimy. Tola njedosaha jenož jónu za tydźeń jeho słowa słyšeć. Wšědnje móžemy so z nim zetkać při čitanju Swjateho Pisma.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung