Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 27. Małkeho róžka

27. Małkeho róžka

„Na Mójzesowy wučerski stoł su so pismawučeni a farizejojo wusydli“ (Mt 23,2).

Pismawučeni a farizejojo běchu derje wukubłani nabožni wučerjo ludźi a Jězus je jich zadźerženje často kritizował jako zwjeršne a bjez znutřkowneje prawdy, smilnosće a wěry. Nadźijomnje njeje naša wěra a naše nabožne žiwjenje jenož zwjeršne bjez kóždeje lubosće a smilnosće napřeco druhim ludźom.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung