Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 22. Małkeho róžka

22. Małkeho róžka

„Hdyž Jězus do wokoliny Cezareje Filipoweje přińdźe, wopraša so swojich wučomnikow: Za koho maja ludźo Syna čłowjeka“ (Mt 16,13).

Ludźo su měnjeni jako lud, a nic farizejojo. Wón přińdźe do skěrje pohanskeje wokoliny. Ma to symboliski wuznam, dokelž wjetšina Židow bórze wotpokaza messijanske kralestwo Jězusa, kotrež přeńdźe na pohanow. Runje tam staji japoštołam tute retoriske prašenje: Štó wón je? Tam zaso so wupraji, zo Jězus je Christus (tuž tón slubjeny Messijas), haj, wjace – wón je Boži Syn a Wumóžnik. Štó pak je Jězus wosobinsce za mje?

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung