Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 21. Małkeho róžka

21. Małkeho róžka

„Kaž je mjenujcy Jonas był za znamjo Niniwitam, tak budźe to tež Syn čłowjeka tutomu splahej“ (Lk 11,30).

Rjana to stawizna wo Jonje! Njeposłušnosć wjedźe do zahuby a sprawne wuznaće a wěrna posłušnosć zaso ze zahuby wuwjedźe. Přikład Syna čłowjeka ma sasmy zakład. Tu pak njeńdźe wo jenož zahubu ale wo žiwjenje a smjerć. A žiwjenje čłowjeka, to dźě je Boža wola, kotruž spjelnić, je Syn čłowjeka přišoł.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2020 | Datenschutzerklärung | Archiwum | Statistika