Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 19. Małkeho róžka

19. Małkeho róžka

„A wšitke ludy budźeja před nim zhromadźene. A rozdźěli jich, kaž dźěli pastyr wowcy wot kózłow“ (Mt 25,32).  

Wowcy su měrliwe skoćata. Woni so rady w stadłach pasu. A hdyž jich wjelk napadny a mori, kaž to zašłe dny w Konjecach bě, ma lochke dźěło. Hdyž so w dźensnišim ewangeliju wo wowcach rěči, z tym su ći sprawni a zbóžni měnjeni. Symbol kózłow płaći za tych, kiž su w swojim žiwjenju Boha a blišich zacpěwali. Kozoł je tež symbol za djaboła. Hladajmy na to, zo stejimy na Božej prawicy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung