Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 17. Małkeho róžka

17. Małkeho róžka

„Potom wuńdźe wón a wuhlada cłownika z mjenom Lewi, kiž sedźeše při cłownistwje a rjekny jemu: Pój za mnu!“ (Lk 5,27).

Jězus powoła cłownika za swojeho wučomnika. Cłownik běše za Židow hrěšnik, wšak wón za Romjanow cło zběraše. A často cłownicy tež za sebje samych něšto wjace pjenjez zběrachu. Jězus přeprosy tež z tajkeho powołanja ludźi do swojeje słužby. Za nas rěka to, zo njesměmy někoho zacpěwać, ale přećelnje z kóždym čłowjekom wobchadźeć.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung