Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Małki róžk 2018 / 1. Małkeho róžka

1. Małkeho róžka

„Potom zawoła dwanaćoch k sebi a wupósła jich po dwěmaj a da jim móc nad nječistymi duchami“ (Mk 6,7).

Na zakładźe dwanaćoch kmjenow ludu Stareho Zakonja, załoži Jězus nowy Boži lud. Japoštoljo su duchowni wótcojo noweho Izraela, Noweho Zakonja. Wupósła, zo bychu prědowali a skutkowali wumóženje. Du po dwěmaj, tak móžetaj so podpěrać a tróštować. Móc wustrowjenja wot złych duchow je znamjo japoštolskej awtority a widźomnosće Božeho kralestwa.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung