Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Jutrownik 2018 / 26. Jutrownika

26. Jutrownika

„Jeli to wěsće a po tym jednaće, sće zbóžni“ (Jan 13,17).

Jězus powučuje wučomnikow (a tež nas) wo wěcy, pozdatnje samozrozuliwej. Zawěrno je lochšo napisać abo přečitać traktat wo pokornosći, hač ju konkretnje praktikować. Wěda wo Božich potajnstwach je zakład, a bjez njeje, njeje móžno Božu wolu sćěhować a do njebjes přińć. Jeli pak Božu prawdu znajemy a tola hinak jednamy, smy šicofreni a wohrožujemy swojej wěru a wěčne žiwjenje.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung