Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Hodownik 2018 / 15. Hodownika

15. Hodownika

„Wón jim wotmołwi: Elias wšak přińdźe a wšitko wobnowi“ (Mt 17, 11).

Elias je w Starym Zakonju Wuzwoleny lud wot přibójstwa zaso k Bohu nawróćił, a kaž je Jan Křćenik w Nowym Zakonju ludźi na přichad Messijasa přihotował a za to samo smjerć na so wzał, tak je Jězus Chrystus wobnowjenje swěta a Bože kralestwo přinjesł. Tež my mamy nadawk tute Jeho kralowstwo w swěće z našej wěru do Njeho rozšěrić.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung