Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2018 / Hodownik 2018 / 14. Hodownika

14. Hodownika

„Přetož Jan je přišoł, njeje ani jědł ani pił, a woni praja, zo ma złeho ducha“ (Mt 11,18).

Jěsć a pić stej kaž dychanje tež, zakładna potrjeba čłowjeka. Bjez toho njemóže dźě čłowjek přežiwić. Tola Jan Křćenik wjedźeše asketiske žiwjenje a to cyle wědomje. A to zda so njerozumne być, dokelž wohroža strowotu a žiwjenje. Tohodla woni myslachu, zo je wón rozum zhubił a, zo ma złeho ducha.

PM

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung