Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Žnjenc 2017 / 7. Žnjenca

7. Žnjenca

„Jako bě Jězus to słyšał, wotsali so z čołmom wottam na samotne městno, preč wot ludźi. Ale črjódy to zhonichu a dźěchu z městow pěši za nim“ (Mt 14,13).  

Herodes bě Jana Křćenika morić dał, štož bě Herodias,– žona jeho bratra Filipa – naškarała, dokelž bě sej ju Herodes za žonu wzał. A to jemu Jan Křćenik stajnje zaso porokowaše. Jan Křćenik bě Jězusowy předchadnik a wulki profet. Jězus wědźeše, zo z nim tež jónu tak ludźo jednaja. Hdyž so Jězusa dźeržimy, na jeho słowa słuchamy a po nich jednamy, mamy tež z ćežami ličić, jeho mjena dla.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung