Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Žnjenc 2017 / 30. Žnjenca

30. Žnjenca

„Běda wam, tajenscy pismawučeni a farizejojo! Přetož runaće so wobělenym rowam, kiž so wot wonka rjane zdadźa, nutřka pak su połne kosći mortwych a wšelakeje mazanosće“ (Mt 23,27).

Wzajomnosć je dźensa to słowo. Ale kak často so tute słowo jeničce jako fraza wužiwa. Lóchko so praji: Wěrju. Wěrić pak njeje jenož słowo ale je nastajenje: nic jenož wěrić do Boha, wo kotrymž wěm, ale jemu so tež woprawdźe dowěrjeć a z nim žiwy być, zachowa nas před farizejstwom.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung