Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Žnjenc 2017 / 23. Žnjenca

23. Žnjenca

„Njebjeske kralestwo je podobne hospodarjej, kiž na switanju wuńdźe, zo by dźěłaćerjow do swojeje winicy najał“ (Mt 20,1).

Hospodarstwo je mudrje wobličowace wikowanje. A hdyž Jězus to do přirunowanja wozmje, potom chce zawěsće naš wid na wumóženje čłowjeka zwjesć. K tomu je kóžda ruka trěbna a to nic hakle jutře a wot switanja kóždeho dźensa.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung