Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Žnjenc 2017 / 21. Žnjenca

21. Žnjenca

„A hlej, tu přińdźe jedyn k Jězusej a rjekny: Mištrje, što mam dobreho činić, zo bych wěčne žiwjenje docpěł?“ (Mt 19,16).  

Zaměr našeho žiwjenja je, zo dóndźemy do Božeho kralestwa. Naše prašenje rěka tuž často dosć tež: Kak mamy žiwi być, zo so nam to poradźi? Wěmy wšak, zo naše skutki, jednanja a rěče často njejsu tajke, zo to ze swojeje mocy dócpějemy. W prěnim rjedźe je wěčne žiwjenje dar Boži. Jelizo po Božej woli naše žiwjenje wjedźemy k dobremu blišich, směmy wěsći być, zo tež wěčne žiwjenje pola Boha změjemy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung