Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Žnjenc 2017 / 11. Žnjenca

11. Žnjenca

„Potom rjekny Jězus k swojim wučomnikam: Chce-li štó za mnu přińć, njech zaprěje sam sebje a wozmje swój křiž a njech mje sćěhuje!“ (Mt 16,24).

W žiwjenju nastanu wšelakore ćeže. Jako křesćenjo njejsmy před tym škitani. Haj, Jězus samo wěsći, zo móže puć z nim tež křižowy być a wón wočakuje wot nas, zo w žiwjenskich ćežach wutrajemy a ćerpjenje, chorosć a druhe wobćežnosće jako swój křiž přiwozmjemy a je jako wěriwi z dobrym přikładom druhim zdokonjamy.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung