Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Wulki róžk 2017 / 30. Wulkeho róžka

30. Wulkeho róžka

„A přewjezechu so na druhi brjóh jězora, do gerazenskeje krajiny“ (Mk 5,1).

W dźensnišim ewangeliju čitamy zaso wo přeprěčenju jězora. To běše tak mjenowany Galilejski jězor, najwjetši wódny rezerwjar Swjateho kraja. Wón bu tohorunja morjo mjenowany. Při nim a na nim wotměchu so wšelakore podawki ze žiwjenja Jězusa Chrystusa a jeho wučomnikow. Wón běše tež z jednym žórłom idejow, kotrež přewza Jězus za wujasnjenje potajnstwa Božeho kralestwa. Tež w našim žiwjenju smě to podobne być. Naš wobswět wobsahuje tohorunja wjele informacije wo Bohu.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung