Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Wulki róžk 2017 / 21. Wulkeho róžka

21. Wulkeho róžka

„Hdyž domoj přińdźechu, zběžachu so znowa črjódy ludu, zo njemóžachu ani chlěba pojěsć“ (Mk 3,20).

Jězus z wučomnikami so njesprócniwje črjódam ludźi wěnowaše, jich wučeše a chorych wustrowješe. Jeho přiwuzni so dla toho starosćichu a chcychu jeho domoj wzać. Wšak so tež powědaše, zo je wón rozum zhubił. Jězus pak swój nadawk ze wšej rozsudnosću spjelni a pokaza z tym wšěm, kak jara Bóh čłowjeka lubuje a na to čaka, zo so wón jemu dowěrja.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung