Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Winowc 2017 / 7. Winowca

7. Winowca

„Radostnje wróćichu so sydomdźesaćo wučomnikow a rozprawjachu: Knježe, samo zli duchojo so nam w twojim mjenje podwoleja!“ (Lk 10,17).

Sydomdźesaćo wučomnikow wróćichu so z městow a wjeskow, do kotrychž bě Jězus jich pósłał Bože poselstwo wozjewjeć. Woni su połni radosće, kajke wuskutki jich słužba měješe, samo zli duchojo so jim podwola w Jězusowym mjenje. Njech smy tež my połni radosće, hdyž druzy k wěrje přińdu, dokelž smy my jim wo njej swědčili.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2020 | Datenschutzerklärung | Archiwum | Statistika