Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Winowc 2017 / 5. Winowca

5. Winowca

„Potom wuzwoli Knjez hišće druhich sydomdźesat a pósła jich po dwěmaj před sobu do městow a wsow, hdźež chcyše sam přińć“ (Lk 10,1).

Abo dósta kóždy z japoštołow někak šesćo towaršow, abo tutych šesćo ma so (po symbolu 6 x 12 = 72) pósłać do kóždeho israelskeho splaha. Fakt, zo Jězus sej přidatnych wučomnikow wuzwoli, pokazuje, zo w Božim kralestwje je dźěła dosć. To je tež znamjo toho, zo w Cyrkwi eksistuje hierarchija. Pósłanje po dwěmaj je mudry rozsud, dokelž budźe jedyn druhemu tróšt w ćežach po puću a pomoc při wozjewnjenju Dobreho poselstwa. Tež my trjebamy dobrych towaršow po puću wěry. Skónčnje wuwědommy sej, zo něchtó njewěri za sebje samoho.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung