Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Winowc 2017 / 16. Winowca

16. Winowca

„Kaž je mjenujcy Jonas był za znamjo Niniwitam, tak budźe to tež Syn čłowjeka tutomu splahej“ (Lk 11,30).  

W dźensnišim ewangeliju naspomni Jězus profetu Jona a jeho skutkowanje pola wobydlerjow starodawneje Niniwe. Wón, kaž so wě, prědowaše Niniwitam  nakazanje a woni přiwzachu jeho namołwu. Podobnje bě to z Jězusom Chystusom. Wón pohnuwaše tež ludźi k nakazanju. Dźensa njeje to hinak. Jězus Chrystus wuči ludźi dale jeno nic direktnje, ale přez měšnikow.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung