Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Winowc 2017 / 12. Winowca

12. Winowca

„Potom pokročowaše Jězus tak: Něchtó z was ma přećela. Tón přińdźe k njemu wo połnocy a rjeknje jemu: Přećelo, požč, mi tři chlěby“ (Lk 11,5).

W žiwjenju njeje wažne sej nakopić bohatstwa a čestnych titulow. Štož liči je dobroćiwosć a dobre přećelstwa. Dobry přećel je kaž pokład, přetož w kóždym času a wobstejnosći móžeš so na njeho spušćić, samo w nocy prošo wo chlěb. Přećelstwo je – po Aristotelesu – najwyši schodźenk lubosće. Přećelska lubosć pokazuje so w dowěrje a mjezsobnym słuženju. Chrystus je na swět přišoł, zo by słužił, a nic zo by so dał posłužować.

TAD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung