Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 9. Róžownika

9. Róžownika

„Tehdy běše swjedźeń poswjećenja templa w Jerusalemje. Bě zyma“ (Jan 10,22).

Často słyšimy w ewangeliju, zo přebywaše Jězus w templu. A tam wozjewješe wón Bože poselstwo, zo by tež tak swoje pósłanje přez Boha spjelnił. Dyrbješe so tež rozestajeć z kritiku pismawučenych. Stajnje zaso wobkrući Jězus swoje pósłanje, a jako Knjez Božeho domu so na swjedźenju poswjećenja templa wobdźěli. Boži dom měł tež nas stajnje zaso přićahować a nas k ćichej modlitwje pohnuwać.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung