Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 8. Róžownika

8. Róžownika

„Ja sym dobry pastyr. Dobry pastyr dawa swoje žiwjenje za swoje wowcy“ (Jan 10,11).  

Na spočatku sćenja so čita wo samopředstajenju Jězusa Chrystusa. Wón mjenuje sebje samoho jako pastyrja. Z tym njechce wězo swoje powołanje přeradźić. Po tradiciji běše wón ćěsla. Słowa ja sym pastyr maja hinaši zmysł. Wone pokazuja na dwě wažnej kajkosći Jězusa Chrystusa. Najprjedy na to, zo je wón runja Bohu Wótcej. Wón bu dźě w času Stareho Zakonja z tutym titlom mjenowany. A potom to woznamjenja tež Jězusowu funkciju napřećo ludźom. Wón je přišoł, zo by so wo nich, kaž pastyr wo swoje stadło, starał.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung