Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 4. Róžownika

4. Róžownika

„Nichtó njemóže ke mni přińć, chiba zo sćehnje jeho Wótc, kiž je mje pósłał, a ja jeho zbudźu na poslednim dnju“ (Jan 6,44).

Njemóžemy so sami wumóžić. A njemóžemy wěrić sami ze sebje. Hnadu wěry dóstanjemy darjenu wot Boha. Tuž hdyž wěru we wšědnym žiwjenju wuznawamy a po njej žiwi smy, to rěka wšitke naše skutki k Božej česći wukonjamy a so wo rozšěrjenje wěry staramy, to móžemy sej wěsći być, zo Jězus nas na poslednim dnju wubudźi k wěčnemu žiwjenju pola Boha.

S. Chrystamarija

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung