Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 3. Róžownika

3. Róžownika

„Jězus jemu praji: Ja sym puć a prawda a žiwjenje. Nichtó njepřińdźe k Wótcej, chiba přeze mnje“ (Jan 14,6).

Do njebjes tola kóždy z nas chce. Abo? Njebjesa su, hdźež je Bóh. Tuž nastaj so na puć. Zo pak njeby so zaběžał, nam Jězus sebje za puć podawa. Wón je puć prawdy. Jeničce jeho prawda wjedźe k žiwjenju. Tak chceš-li do njebjes, to prócuj so w swěće z Jězusom być po puću prawdy do žiwjenja.

MN

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung