Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 26. Róžownika

26. Róžownika

„Zawěrno, zawěrno praju wam: Wy budźeće płakać a žałosćić, swět pak budźe so wjeselić. Wy budźeće so rudźić, ale waša zrudoba přeměni so do wjesela“ (Jan 16,20).

W dźensnišim ewangeliju so čita wo jednym slubjenju Jězusa Chrystusa. Wono je zaso na jeho wučomnikow wusměrjene. A z jeho wobsahom je płač a žałosć křesćanow. Scyła napřećiwne zadźerženje ma swět. Wón so wjeseli. Z tym nochce Jězus Chrystus cyle wěsće prajić, zo maja křesćenjo jeno zrudni być. Swjaty Pawoł pohnuwa hustodosć w swojich listach wěriwych k radosći. Tuž woznamjenitej płač a žałosć něšto druhe, mjenujcy zamołwitosć a starosć wo wumóženje swěta.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung