Wy sće tu: Tři mjeńšiny za Bibliju / 2017 / Róžownik 2017 / 22. Róžownika

22. Róžownika

„Hdyž přińdźe Pokojićel, kotrehož ja wam wot Wótca pósćelu, Duch prawdy, kotryž wot Wótca wuchadźa, budźe tón wo mni swědčić“ (Jan 15,26).  

Zahajenje dźensnišeho sćenja naspomni třeću wosobu Swjateje Trojicy – Ducha Swjateho. Tola nic z klasiskim jeho pomjenowanjom. Štwórty ewangelij ma za njeho cyle wosebity titul. Wón je Pokojićel. Naspomnjene pomjenowanje njeje pak z wopradźitym mjenom Ducha Swjateho. To je bóle zwuraznjenje jeho funkcije hač mjena. Wono pokazuje bóle na to, što wón čini za wěriwych hač sam we sebi je. Duch Swjaty je duch pokojenja. Tohodla woznamjenja kóždy njeměr jeho napřećiwnosć.

DJD

© D. Dzikiewicz, M. Nawka, D. Matik 2019 | Datenschutzerklärung